Cynthia zit tegenover me en vertelt dat ze op haar werk erachter gekomen is, dat haar werkgever geld verduisterd heeft. “Dat kan toch niet,” zegt ze, “dat mag niet! Wat moet ik nu doen? Melden bij de politie of moet ik mijn mond houden en doen of ik het niet gezien heb?” Cynthia hecht veel waarde aan integriteit, maar is ook loyaal. Dit dilemma raakt haar dan ook flink.

Als Cynthia er meer over vertelt, komen haar verontwaardiging en boosheid naar boven. Ze gaat harder praten en houdt een monoloog alsof ze zichzelf ergens van wil overtuigen. Ze is van mening dat geld verduisteren niet mag en toch is het gebeurd bij het bedrijf waar zíj werkt. Haar aandacht wordt volledig in beslag genomen door de ontdekking, maar vooral door hoe zij daar zelf over denkt.

twee zilverreigers vechten in de lucht om territorium

De ontdekte feiten en de interne geloofswereld van Cynthia liggen op dit moment mijlenver uit elkaar. De werkelijkheid gaat in tegen haar overtuigingen en zorgt voor een moreel dilemma. Dit dilemma levert spanning in haarzelf op, omdat de werkelijkheid en haar geloofssysteem op dit moment niet verenigbaar zijn.

Niet alleen het morele dilemma levert spanning op, ook de haast die ze heeft om te bepalen hoe ze hier mee om moet gaan, doet daar een schepje bovenop. Deze bestrijdingstechniek maakt, dat haar focus afgaat van het oncomfortabele gevoel dat Cynthia door de situatie heeft gekregen, en zich verplaatst naar het oplossen van de ongewenste situatie. Met andere woorden haar energie verschuift van haar lichaam naar haar hoofd. Ze voelt niet meer wat de situatie met haar doet, maar denkt erover na.

Bij een innerlijk conflict, dat vaak de of of benadering oproept, adviseer ik om de tijd te nemen. Mits er uiteraard geen gevaar voor de (eigen) veiligheid is. “Je hebt geen haast,” zeg ik tegen Cynthia, “neem de tijd om helder te krijgen hoe je je in deze situatie voelt en wat je hierin wil.” Dit advies gaat lijnrecht in tegen de neiging die Cynthia nu heeft om het probleem snel op te lossen. Ze kijkt me dan ook verbaasd aan.

Jezelf tijd geven betekent de innerlijke storm eerst tot rust laten komen.

In rust heb je een beter overzicht van de situatie, zowel buiten als binnenin je. De realiteit kan volledig tot je doordringen, en tegelijkertijd kan je ook voelen en bepalen hoe je met deze realiteit om wilt gaan. Niet vanuit een bestrijdingstechniek, maar vanuit een oprechtheid uit jezelf. Verrassend genoeg zie je dan ook vaak meer mogelijkheden om met de situatie om te gaan, dan in eerste instantie gedacht.

In de behandeling help ik Cynthia om tot rust te komen. Enerzijds door samen bewust aanwezig te zijn en te benoemen wat binnenin haar gebeurt en anderzijds door het gebruik van de naalden.

Wanneer ze de deur weer uitgaat, ervaart ze meer ruimte in zichzelf en is het dilemma meer naar de achtergrond verschoven. Een paar weken later zie ik Cynthia weer en vertelt ze me dat ze, na eerst wat informatie te hebben ingewonnen, het gesprek met haar leidinggevende is aangegaan. Dat was voor haar het juiste om te doen.

Ervaar je vaak elkaar tegensprekende stemmen in je hoofd en wil je meer innerlijke rust ervaren? Door middel van gesprekken en acupunctuur help ik je om te onderzoeken wat er van binnen bij je speelt, zodat er meer ruimte en helderheid komt. Hierdoor ervaar je meer rust en wordt duidelijk wat belangrijk voor je is. Neem vrijblijvend contact op via 06-13616501 of e-mail.

credits foto: Chris Sabor van Unsplash

PS De in mijn blogs beschreven voorbeelden zijn fictief, maar wel gebaseerd op mijn praktijkervaringen.

Deel deze blog via: